Maison

Kasım 2018

İç mimari, yapıları daha yaşanılır kılan ve ergonomik bir düzeye getiren önemli bir meslek dalıdır. Her ne kadar iç mimarlık, “dekorasyon” temelinde bir meslek olarak anılsa da esasında öyle değil. İç mimarlar, insanlara istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda konforlu yaşam alanları

İç mimarlık; mekânın içinde yapısal ve estetik ölçülere uygun işlevsel bir kullanım sunmak, en ideal yapısal tasarıma ulaşmak için çözümler üretmek anlamına geliyor. İç mimarlık daha çok estetik ile ilgili gibi görünse de esasında mimarlığın yapısal olgusuyla da oldukça yakın