Maison

Beautiful Blog

İç Mimarlık Nedir?

İç mimarlık; mekânın içinde yapısal ve estetik ölçülere uygun işlevsel bir kullanım sunmak, en ideal yapısal tasarıma ulaşmak için çözümler üretmek anlamına geliyor. İç mimarlık daha çok estetik ile ilgili gibi görünse de esasında mimarlığın yapısal olgusuyla da oldukça yakın ilişkidedir. İç mimarlar, sadece binanın iç hacmi ve yapısıyla ilgili değil aynı zamanda yapının fiziksel çevresi, aydınlatması, ısıtması, ergonomik yapısı gibi konularla da ilgilidir. Mekânı tam anlamıyla fonksiyonel, ergonomik, konforlu ve yüksek yaşam kalitesine kavuşturmak, iç mimarların mesleki tanımları arasında yer alıyor. İnsan – mekân sorunlarını ele alan meslek, günümüzde teknolojik gelişmelerden ve yenilikçi ürünlerden yola çıkarak, ortaya tamamen yeni fakat benimsenecek şeyler çıkartır.

İç Mimarlık Ne Değildir?

İç mimarlık ile ilgili bilinen en büyük yanlış, iç mimarların dekorasyoncu olduğu şeklindedir. Oysaki iç mimarlar evin içini dizen, eşya seçen, renklere karar veren kişiler değildir. Bilakis iç mimar, talep ve ihtiyaçları ele alarak, mekânı inceler ve mekânı olabilecek en ergonomik, işlevsel yapıya kavuşturmak için çalışmalar gerçekleştirir.

İç Mimarların Hizmet Alanları

İç mimarlık denince akla gelen hizmetler çoğunlukla farklı olsa da mesleğin üzerinde durduğu temel hizmetler şöyledir;

Mekân tasarımı: İç mimar vasfına sahip kişiler,  mekân tasarımında daha ilk aşamadan son aşamaya kadar her şeyi kâğıt üstünde ve zihninde planlar. Etütler, malzeme seçimi, karar verme süreci, uygulamalar, provalar, mekâna özel seçilen eşyaların ölçüsü, mekânın iç düzeneği gibi çok detaylı işler gerçekleştirilerek mekân tasarlanır, son haline kavuşturulur.

Restorasyon: Bu çalışmada iç mimarlar, mevcut bir yapıyı aslına sadık kalarak onarımını gerçekleştirir. Elbette iç mimarlığın doğasında yatan insan yaşamı, kaliteli yaşam, konforlu mekân prensipleri kapsamında gerçekleştirilir. Geleneksel kültürü korumak, tarihi yaşatmak, sanatı sürdürmek adına yapılan tüm yenileme çalışmaları, iç mimarlığın görev alanı içerisinde yer alıyor.

Yeniden düzenleme: İç mimarlar kendilerine gelen talepler doğrultusunda yola çıkarken aslında binanın özelliklerine göre bir çalışma planı çıkartırlar. Yeniden düzenleme işlemlerinde “konforlu, kaliteli mekân” anlayışıyla hareket edilir, yeni çözümler üretilir. Eski bir yapıya modern dokunuşlarda bulunmak veya teknolojiyle buluşturmak verilebilecek iç mimarlık örneklerinden.

Post a Comment