Maison

Beautiful Blog

Kurumsal Kimlik Oluşturmada İç Mimarinin Yeri

Yirminci yüzyılın başlarında Amerika’da yeni bir mimari akım doğmuştur: Mimik Mimari! Bu mimari akımın içeriğini “yenilikçi, özgün, farklı” şekillerde açmak mümkündür. İkinci Dünya Savaşı sonrası yayılan bu akım dünyada “dizayn” anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kurumsal kimlik oluştururken farklı araç ve mimari yöntemlerin kullanılmaya başlanması 70’li yılları gösteriyor. Artık şirketler kendi markalarını öne çıkaracak grafikler, görseller, mimari yapılar tercih ediyor, stratejik adımlar atarak özgün biçimde markalarını kurumsallaştırıyorlardı. Binanın tipik bir ofis olmasıyla yetinmeyen yöneticiler, iç mimarlık dünyasını keşfedip kurumsal kimlik çalışmalarına hız kazandırmıştır. Çok uzun yıllar süren bu kurumsal çalışmalar günümüzde yerini hala koruyor. Bugün de kurumsal kimlik inşa ederken iç mimarlık ofislerinin kapıları aşındırılıyor, markaya özel aynı zamanda yenilikçi ve fonksiyonel ofis tasarımları isteniliyor.

Kurumsal kimlik tasarımı yaparken işe şirket binasından başlamak; durum analizi, strateji belirleme, tasarım ve uygulama gibi yollardan geçmeyi ifade ediyor. Yeni bir bina inşa ediliyorsa eğer markanın imajı, çevresel faktörler, coğrafik çevre analizi, özgünlük, ihtiyaç ve beklentiler göz önünde tutulur. Mimarlık kapsamında iç mimarlık ve peyzaj birlikte ele alınmalıdır. Mekânın içi ve dışı kadar çevresi, yaşam alanları da önem taşıyor.

Dünyadaki pek çok kuruluş incelendiğinde marka ve binaların özdeşleştiğini görmek mümkündür. Sadece ticari kuruluşlar değil, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler, gençlik merkezleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yapılarda da yapı & kimlik ilişkisi bulunuyor. Pek çok kuruluş önce mimarisiyle anılıyor. Yapının zihinlerde görsel bir etki yarattığı ve kalıcı iz bıraktığı aşikâr. Bu nedenle yapının dışı ve iç tasarımı önem teşkil ediyor. Yeni bir oluşumla yola çıkan ve bu uğurda yapı inşa ettiren her yönetici / kuruluş, önce göze hitap edecek farklı ve özgün bir bina tasarımı istiyor akabinde ise mekânın verimliliğini artıracak, işlevselliğini öne çıkaracak iç mimarlık hizmeti talep ediyor. Göze hitap etmek tek başına yetmiyor iç mekân işlevselliği aranılıyor. Bu da iç mimarlık hizmetlerini devreye sokuyor. İnsanların zihninde oluşan kurumsal kimliği mekâna girdikten sonra da devam ettirmek için özel bir iç tasarım şart.

Post a Comment