Maison

Beautiful Blog

Mimarlık ve İç Mimarlığı Birbirinden Ayıran Etmenler

Konforlu, sağlıklı, kaliteli bir yaşam için gereksinim duyduğumuz evler, birer profesyonellerin elinden çıkıyor: Mimarlar ve iç mimarlar. Çalışma alanları içerik olarak birbirinden farklı olan mimar ve iç mimarlar, inşaat aşamasından itibaren aynı ortamda danışıklı çalışırlar. Yine de her iki meslek birbirinden bağımsız iki farklı çalışma alanını işaret ediyor. Mesleklerin ayrılma noktası şöyle;

“Mimarlar tüm sistemleri ele alır, detaylı çalışır”

Mimarlar, proje oluştururken; yapının temelini, zemini, duvarları, pencereleri, çatı ve kapı sistemleri, yapının coğrafi çevresi, deprem detayı, bahçe düzeni, otopark sorunu, kat planı, odaların hacmi, balkonların şekli ve benzeri tüm detaylarla ve sistemlerle yakından ilgilidir. Her şeyi büyük bir incelikle ele alır, hesaplamalar yapar ve önce kâğıt üstünde sonra gerçek anlamda uygulamaya alır. Mimarların işi çok daha komplikedir.

“İç mimarlar ise işlevsellik ve estetik odaklıdır”

İç mimarlar ise, yapının iç mekânıyla ilgilenir. Yapıya işlevsellik katmak, daha nitelikli, sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir bir yaşam kurmak için çok yönlü çalışmalar gerçekleştirir. Bir mekânın gerçek anlamda yaşanılabilir bir tasarıma sahip olması, ergonomik kıstasları taşıması iç mimarlık sayesinde gerçekleşir. İç mimar, eşyaların boyutunu, genişliğini dahi belirleyerek mekâna kullanışlı bir yaşam katar.

“Mimarlar restorasyon çalışmaları yapar”

Mimarlar, mevcut binaları tarihi değerleri kapsamında gerekli yasal izinler ile birlikte yeniden yapısal anlamda onarır. Eski binaların tarihi değerini korumak, kültürü yaşatmaya devam etmek için yapılan bu çalışmalar tarihi eser haricinde özel mülkler için de geçerlidir. Sahip olunan binanın yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi, çehresinin iyileştirilmesi için özel çalışma gerçekleştirirler.

“İç mimarlar yeni yaşam alanları düzenlerler”

İç mimarlık ise tıpkı mimarlar gibi mevcut binaların değerini artırmak, dokusunu korumak için yapıların iç bölümünde değişiklikler yapar. Yeni bir yerleşim planı, odaların hacminde değişiklikler, ölü bölgelere işlevsellik katmak, zemin ve aydınlatmada yeniliklere gitmek, odanın tümünü veya bir bölümünü değiştirmek, teras ve banyo gibi alanlarda yeni tarzlar uygulatmak gibi çalışmalar iç mimarlık mesleği ile gerçekleştirilir. İç mimarlar, çalışmalarını gerçekleştirirken istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket eder.

Post a Comment