Maison

LABARRE

Read Drink Discover

Memphis sanat akımının karmaşık – geometrik ögelerinden ilham alınarak tasarlanan mekan için; yine bu sanat akımından esinlenilerek geometrik formlar ve çizgilerden oluşan bir logo tasarlandı.
Mekan içerisinde kullanılan 4 ana renk markanın kurumsal renkleri olarak belirlendi.
Renkler ve pattern olarak kullanılan amblem dengeli bir biçimde tüm kurumsal elemanlara entegre edildi.


This logo, consisting of forms and lines was inspired by the geometric and complex elements of Memphis Art Movement which was the starting point for us in the interior concept. The four main colours used in the venue were determined as brand colours.
The colours and the emblem used as a pattern was carefully integrated into all branding elements in a balanced manner.

Category:

Date: