Maison

WORLD SHOPFITTING & DESIGN

Member of ÜÇGE GROUP
World Shopfitting & Design, Almanya’da faaliyet gösteren bir ÜÇGE grup şirketidir. Güçlü bir imaj çizmesi hedeflenen şirket için tasarlanan logoda, amblem olarak dünyayı ve üst üste dizilmiş rafları sembolize eden bir form tasarlandı.
Logotype’ta kullanılan bold harfler siyahın kararlılığı ve amblemde kullanılan sarı rengin dinamizmi; istenilen güçlü imaj olgusunu destekledi.Diğer kurumsal ögeler de bu doğrultuda entegre edildi.

World Shopfitting & Design is an ÜÇGE group company operating in Germany. Designed for a company that is targeted to convey a strong image, the form of the logo symbolizes the world and stacked up shelves. The determination of black colored bold letters and the dynamic yellow used in the logotype supports the desire to be seen as a company with a strong reputation. Other corporate elements have also been integrated in this direction.

Category:

Date: